Gospodarka niskoemisyjna : Gmina Dziwnów

Formularz

Szanowni Państwo,
Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dziwnów" - dokumentu, którego realizacja przyczyni się do jak najefektywniejszego gospodarowania środowiskiem na terenie Państwa Gminy.
Ankieta ma charakter anonimowy, a informacje w niej przekazywane wykorzystane zostaną wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dziwnów. Wypełnione ankiety nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych danych.
Więcej informacji na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dziwnów można uzyskać na stronie: dziwnow.epgn.pl
1. Lokalizacja:
2. Ogrzewanie:
Sposób ogrzewania lokalu:
lub zł/rok
lub zł/rok
lub zł/rok
3. :
węgiel, miał, koks
drewno
energia elektryczna
olej opałowy
gaz ziemny
biomasa
odnawialne źródła energii
inne
4. :(jeżeli do podgrzewania wody używany jest ten system grzewczy, jak do ogrzania lokalu/budynku i zużycie energii na ciepłą wodę zostało ujęte w punkcie nr 2 – prosimy nie wypełniać tego pola).
5. Prace termomodernizacyjne:
6. Czy korzystają Państwo w swoim gospodartwie domowym z odnawialnych źródeł energii?
Do produkcji energii? Tak Nie
Moc Roczna produkcja
energii elektrycznej
Rodzaj
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj
Do produkcji ciepła? Tak Nie
Moc Roczna produkcja
energii cieplnej
Rodzaj
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj
Tak Nie
7. Czy posiadają Państwo samochód?
Osobowy? Tak Nie
Rodzaj paliwa Liczba sztuk liczba kilometrów
przejeżdżanych miesięcznie
po terenie Gminy
Wiek pojazdu
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj
Ciężarowy (pow. 2,5 t)? Tak Nie
Rodzaj paliwa Liczba sztuk liczba kilometrów
przejeżdżanych miesięcznie
po terenie Gminy
Wiek pojazdu
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj
Tytuł projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dziwnów”
Aktualnie:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Beneficjent: Gmina Dziwnów
Nr umowy: POIS.09.03.00-00-226/13-00
Zakres projektu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dziwnów
Całkowity koszt projektu: 88 547,00 zł
Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności: 75 264,95 zł
Link do głównego serwisu PO IiŚ: www.pois.gov.pl
Całkowity koszt projektu: 87 975,00 zł
Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności: 74 778,75 zł